Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thi tốt nghiệp năm 2020 trong 02 ngày 09, 10/8/2020, công bố kết quả thi vào ngày 27/8/2020

  Theo thông tin từ Hội nghị trực tuyến thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sáng ngày 05/6/2020, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ diễn ra trong 02 ngày 09 và 10/8/2020 và đồng loạt cả nước công bố điểm thi trong ngày 27/8/2020. Ngoài ra, có nhiều mốc thời gian quan trọng khác liên quan tới công tác tổ chức kỳ thi, cũng như thí sinh cần quan tâm, cụ thể như sau:

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

 1.  

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi

Cục QLCL

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2020

 1.  

Thành lập Ban Chỉ đạo thi các cấp

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

 

Hoàn thành trước ngày

15/6/2020

 1.  

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày

15/6/2020

 1.  

Đăng ký dự thinhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các sở GDĐT; các đơn vị trực thuộc được sở phân công

Các đối tượng thí sinh; các nơi đăng ký dự thi do sở GDĐT quy định (đơn vị ĐKDT)

Từ ngày 15/6 đến hết ngày

30/6/2020

 1.  

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/7/2020

 1.  

Tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục QLCL

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/7/2020

 1.  

Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT

Các sở GDĐT

 

Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày

15/7/2020

 1.  

Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi: Thành lập Hội đồng thi, Quyết định cơ cấu, thành phần các Ban của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các trường

phổ thông; các đơn vị có liên quan

Hoàn thành chậm nhất 30/6/2020

 1.  

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2020

 1.  

Đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi

Các Hội đồng thi

 

Hoàn thành chậm nhất ngày

23/7/2020

 1.  

Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày

23/7/2020

 1.  

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày

23/7/2020

 1.  

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày

01/8/2020

 1.  

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi: Thẻ dự thi của thí sinh, văn phòng phẩm, văn bản biểu mẫu để tổ chức thi, …..

Hội đồng thi

Các điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày

04/8/2020

 1.  

Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

 1.  

Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi

Các sở GDĐT

Các trường

phổ thông; các cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước 08/8/2020

 1.  

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Từ ngày 08/8/2020

 

 1.  

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các ngày 09,10 và 11/8/2020

 1.  

Cập nhật vào Hệ thống QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

Cục QLCL

Các Hội đồng thi

Buổi thi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi thi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

 1.  

Cập nhật vào Hệ thống QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi

Cục QLCL

Các Hội đồng thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 11/8/2020

 1.  

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

- Hoàn thành đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; các Hội đồng thi

 Cục QLCL; các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 26/8/2020

 1.  

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 27/8/2020

 1.  

Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020

 1.  

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 01/9/2020

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/9/2020

 1.  

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/9/2020

 1.  

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Từ ngày 27/8 đến hết ngày 05/9/2020

 1.  

Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT/ Hội đồng thi

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/9/2020

 1.  

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/9/2020

 1.  

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/9/2020

 1.  

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL

Các sở GDĐT

Cục QLCL

 

Chậm nhất ngày 25/9/2020

 1.  

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 30/9

 

                                                                                                                                                                                                   Admin


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết