Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo viên không được làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

  Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non. Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT gồm 07 Chương, 36 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021.

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường mầm non được quy định cụ thể như sau: Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non; chủ động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường công lập; huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường;…

  Thông tư cũng quy định việc đánh giá sức khỏe trẻ em phải được thực hiện tối thiểu một lần trong một năm học; đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dựa trên các biểu đồ tăng trưởng theo quy định mỗi tháng 01 lần đối với trẻ em dưới 24 tháng, 03 tháng 01 lần đối với trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên.

  Tại Điều 27 quy định nhiệm vụ của giáo viên gồm: Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường; thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của giáo viên, các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định; tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ của trẻ em; chủ động phối hợp với gia đình của trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; thực hiện quy định của nhà trường và các quy định khác của pháp luật.

  Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và nhân viên được quy định tại Điều 30: Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên là có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non. Hằng năm, giáo viên tự đánh giá và được nhà trường đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non làm căn cứ xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp.

  Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại các văn bản tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với từng vị trí việc làm của nhân viên theo quy định.

  Ngoài ra, giáo viên, nhân viên không được làm những điều sau: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp; đối xử không công bằng với trẻ em; xuyên tạc nội dung giáo dục; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt, giáo viên không được làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; không được hút thuốc, uống rượu bia và sử dụng chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

  Nội dung chi tiết của Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT xem tại ĐÂY!

                                                                                                                Admin


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết