Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới

Một số hình ảnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán 2019