Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Lan Giới

Phố Thễ - Lan Giới
c0langioity@bacgiang.edu.vn