Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
Thông tin chi tiết:
Tổ Văn phòng. Tổ trưởng: Trần Thị Thùy
Tổ trưởng Tổ Văn phòng. Tổ trưởng: Trần Thị Thùy
Ngày tháng năm sinh 19/02/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Email thuylinh10@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Y tế học đường