Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
Thông tin chi tiết:
Tổ chuyên môn: Tổ trưởng: Nguyễn Thu Hiền
Tổ trưởng Tổ chuyên môn: Tổ trưởng: Nguyễn Thu Hiền
Ngày tháng năm sinh 28/08/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học SPMN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách