Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
Thông tin chi tiết:
Hội PHHS
Hội trưởng Hội PHHS
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Phụ huynh HS
Điện thoại 0978262000
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách