Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
 • Hội PHHS
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng
  • Điện thoại:
   0978262000
 • Đào Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0961090656
  • Email:
   daothihangmn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ tháng 9/2003 đến tháng 8/2004: Phó Hiệu trưởng trường MN Hợp Đức

   - Từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2014: Phó Hiệu trưởng trường MN Phúc Hòa

   - Từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2016: Phó Hiệu trưởng trường MN Liên Sơn

   - Từ tháng 8/2016 đến nay: Hiệu trưởng trường MN Lan Giới

 • Lê Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0387660259
  • Email:
   huonglan7x@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ ngày 22/8/2019 đến nay là Phó hiệu trưởng trường MN Lan Giới - Tân Yên - Bắc Giang.

 • Đào Thị Mai Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0352040809
  • Email:
   daothimainhung@gmail.com