Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
Thông tin chi tiết:
Đào Thị Mai Nhung
Phó hiệu trưởng Đào Thị Mai Nhung
Ngày tháng năm sinh 09/09/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Điện thoại 0352040809
Email daothimainhung@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách