Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
Thông tin chi tiết:
Đào Thị Hằng
Hiệu trưởng Đào Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 09/08/1977
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học su phạm
Thuộc về bộ phận Quản lý
Điện thoại 0961090656
Email daothihangmn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

Giáo viên giỏi cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Giới thiệu sơ bộ

- Từ tháng 9/2003 đến tháng 8/2004: Phó Hiệu trưởng trường MN Hợp Đức

- Từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2014: Phó Hiệu trưởng trường MN Phúc Hòa

- Từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2016: Phó Hiệu trưởng trường MN Liên Sơn

- Từ tháng 8/2016 đến nay: Hiệu trưởng trường MN Lan Giới