Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hương Lan
Phó hiệu trưởng Lê Thị Hương Lan
Ngày tháng năm sinh 17/10/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Lan Giới - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại 0387660259
Email huonglan7x@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn
Giới thiệu sơ bộ

- Từ ngày 22/8/2019 đến nay là Phó hiệu trưởng trường MN Lan Giới - Tân Yên - Bắc Giang.